Wat is de beste coachopleiding?

Wil je Integrale Coaching en Therapie in de vingers krijgen met een erkende opleiding?

Maak kennis met de opleider. En kom er achter of de opleiding bij jou past.

ik wil graag kennismaken

Key points: Een goede coach­opleiding besteedt vooral aandacht aan hoe jij als coach en als mens bent

Een coach zet zichzelf als instrument in en dat is een kunst die je kunt leren. Dat leer je op een goede opleiding die voldoet aan wat wetenschappelijk bewezen is.

 • De verschillen tussen opleidingen zijn groot, dus let daarop.
 • Een goede coach heeft zichzelf ontwikkeld, als coach én als mens. Daar moet een coachopleiding zich echt op richten.
 • Een goede therapie en coaching opleiding vergroot drastisch het inzicht in jezelf.

Key pointsWeet wat je wilt als je een coaching­opleiding kiest

De verschillen in opleidingen zijn groot. Dat maakt het kiezen moeilijk. Wat is doorslaggevend?

 • Maak kennis met de opleider; de kwaliteit van de opleiding valt of staat met de kwaliteit van de persoon die jou opleidt.
 • Let op erkenningen (beroepsvereniging of Post-HBO) en spreek ook eens mensen die de opleiding hebben gedaan.
 • Verder is het de kwestie hoe omvangrijker, hoe meer aandacht er wordt besteedt aan jou als coach. De vraag is hoe goed je wilt worden en hoeveel je daarin wilt steken.

Key points Oosterse wijsheid­tradities en Westerse psychologie

Een belangrijke vraag is de mate waarin je wilt dat jouw therapie en coaching opleiding een integrale aanpak heeft.

 • Westerse benaderingen zijn vooral gericht op integratie en heling. Je wordt meer compleet.
 • Oosterse benaderingen zijn vooral gericht op bevrijding. Je voelt je meer vrij en verbonden.
 • Beide benaderingen zijn waardevol, vooral als je ze combineert.
 • Kies voor een opleiding die qua benadering bij je past.

Key points Coaching en therapie

Een ander belangrijke vraag is hoe ver en hoe diep je wilt gaan als begeleider.

 • Voor echte verandering moet je vaak de diepte in. Bij jezelf en bij anderen.
 • Er mag integratie plaatsvinden op de niveaus van jouw identiteit, existentie en zijn.
 • Als integratie plaatsvindt op deze niveaus voelt dat aan als helend.
 • Kies voor een opleiding die past bij hoe diep je wilt gaan en hoe effectief je wilt zijn.

Integrale coaching en therapie

Wil je Integrale Coaching en Therapie in de vingers krijgen met een erkende opleiding?

Vraag de brochure aan. Hier kun je meer lezen over de opleiding, zoals de data en de inhoud.

ik vraag de brochure aan

Key points Zelfrealisatie door zelfonderzoek

Jouw ontwikkeling kan voorbij je kleine dagelijkse ik zijn, om te ontdekken wie je ten diepste bent. Integrale Coaching en Therapie draait om dit ontdekken.

 • De verschillen tussen opleidingen zijn groot, dus let daarop.
 • Een goede coach heeft zichzelf ontwikkeld, als coach én als mens. Daar moet een coachopleiding zich echt op richten.
 • Een goede therapie en coaching opleiding vergroot drastisch het inzicht in jezelf.

Key points: De zelfrealisatie van jou als mens en als begeleider

Het begint bij jouw eigen zelfrealisatie, door jouw zelfonderzoek.

 • Zelfonderzoek draait om een houding van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn.
 • Die houding heb je in eerste instantie naar jezelf.
 • Vervolgens mag je ontdekken wie jij ten diepste bent: niet iets in bewustzijn, maar het bewustzijn dat bewust is.

Key points: Integrale Coaching en Therapie begint bij de ander klaar maken voor zelfonderzoek en zelfrealisatie

Je maakt de cliënt klaar voor zelfonderzoek en zelfrealisatie met een veld, verbinding, vertrouwen en visie.

 • Veld scheppen van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn.
 • Verbinding creëren door je af te stemmen op de energie van de cliënt.
 • Vertrouwen creëren en onderhouden met de cliënt met aandacht, authenticiteit, autoriteit en affectie.
 • Visie creëren met en op de cliënt, zijn probleem, het patroon en het plan.

Key points: Integrale Coaching en Therapie de directe weg van zelfrealisatie

De essentie is de cliënt uit te nodigen om te ontdekken wie hij wezenlijk is. Dit kent een aantal componenten:

 • Bewust maken van bewustzijn.
 • Bewust maken van wie de cliënt niet is.
 • Bewust maken van wie de cliënt wezenlijk is.
 • Bewust laten integreren van bewustzijn.
 • Bewust laten zijn wie de cliënt ten diepste is.

Coaching en therapie, hoe doe je dat?

Wil je leren hoe jij vanuit jouw zijn mensen tot wezenlijke verandering laat komen?

Lees over de erkende opleiding Integrale Coaching en Therapie! De opleiding waar jouw ontwikkeling als mens en als begeleider centraal staan. Ontwikkel jezelf, ontwikkel meesterschap in coaching en therapie!

ik wil de brochure lezen

Key points: De grondhouding van begeleiding

Alles en iedereen is al OK. Dus je hoeft niet iemand te fixen.

 • Begeleiden is in essentie een wezenlijk gesprek.
 • Begeleid zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.
 • Laat de cliënt een andere modus of staat van zijn in zichzelf vinden die meer klopt met wie hij ten diepste is.

Key points: De rol van de begeleider

Als begeleider zet je jezelf als instrument in om mensen bij te staan in hun zelfonderzoek.

 • De methode maakt niet uit, als je er maar comfortabel mee kunt werken.
 • Bied de cliënt met jouw houding een ruimte van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn.
 • Zodat ze mogen ontdekken wie ze ten diepste zijn. En van daaruit kunnen ontdekken hoe te leven en werken.

Key points: Structuur geeft houvast en duidelijkheid aan begeleiding

Coaching en therapie vinden vaak plaats in een traject. Het traject bestaat voornamelijk uit sessies.

 • De structuur van het traject: kennismaking en intake, sessies, evaluatie(s) en afsluiting.
 • De structuur van de sessies: voorbereiding, voorwaarden scheppen voor coaching of therapie, contracting in, zelfonderzoek, contracting uit en afronding.

Key points: Effectief begeleiden door een moeilijk gesprek

Zorg ervoor dat je een echt wezenlijk gesprek hebt. Je weet wanneer het wezenlijk is. Dat kun je voelen. Vraag eventueel aan de cliënt of het gesprek wezenlijk genoeg is.

 • Richt je op de modus van de cliënt. Zoals die hier en nu is en zoals hij op andere momenten is.
 • Laat de cliënt het thema duidelijk aangeven. Ga vervolgens naar de kern van de problemen.
 • Coaching is pas effectief als jullie beiden het moeilijke gesprek aangaan. Dat blijkt ook uit onderzoek.

Key points: Wezenlijke verandering door begeleiden met modi

De modus is een manier van zijn. Die gaat gepaard met een manier van denken, voelen, ervaren, willen, kunnen, geloven, overtuigd zijn, waarnemen, enzovoorts.

 • Werk met de modus die er is.
 • Onderzoek welke modus de cliënt dient en meer klopt bij wie de cliënt wezenlijk is.
 • Het onderzoeken van modi, de veranderingen in modus en de modus die past bij wie de cliënt ten diepste is levert vanzelf wezenlijke verandering op.

Key points: Wijsheid komt van binnenuit

Wezenlijke verandering voelt meer aan als wijsheid dan als slimmigheid

 • Wijsheid vind je voorbij intelligentie.
 • Als je het niet meer weet, dan pas ontstaat er ruimte voor wijsheid.
 • Je merkt vanzelf of wat opkomt wijsheid is, omdat het ‘klopt’.

Executive coaching en supervisie

Wil je executive coach worden?

Het gaat erom dat mensen tot hun recht komen. Zodat jij en jouw mensen kunnen zijn wie jullie wezenlijk zijn. Hoe leer je het beste uit jezelf en anderen te halen?

ik vraag de brochure aan

Key points: De tijdgeest geeft stress

Hard werken is het credo. De drukte lijkt alleen maar toe te nemen. Dit gaat ten koste van de vitaliteit van mens en organisatie. Dit komt door een aantal zaken:

 • Modernisering zorgt voor een snelle samenleving die 24/7 draait.
 • De hoge eisen die de samenleving stelt aan mens en organisatie.
 • Het perspectief van de maakbare mens en samenleving.
 • Leiders en managers zijn bevangen door dit perspectief en sturen hierop.

Key points: Hard werken is niet hetzelfde als slim werken

Met hard werken bereik je daarentegen niet altijd wat je nodig hebt. Hard werken is iets anders dan slim werken. En om slim te werken heb je een aantal zaken nodig: ruimte, afwisseling en rust.

 • Ruimte, om wat meer tijd te nemen voor goede gesprekken en losser om te gaan met tijd.
 • Afwisseling, om zaken in perspectief te kunnen blijven zien, te leren en te genieten.
 • Rust, om op te laden, te regenereren en onze intuitie en het onbewuste het creatieve werk te laten doen.

Key points: Wat kun je als leider of manager doen

De rol van de leider en management zijn van levensbelang voor de organisatie. Wat kun je doen:

 • Schep een ontspannen sfeer waarin mensen zich mogen verwonderen en alles bespreekbaar is.
 • Steun mensen in hun denkprocessen en in de dialogen die daaruit voort komen.
 • Heb oog voor de vitaliteit waarmee jouw mensen aan het werk zijn. Zie je een twinkeling in de ogen? Dan ben je goed bezig!

Key points: Executive coaching en supervisie voor vitaliteit van mens en organisatie

Het is voor leiders en management vaak moeilijk om de ruimte te nemen, maar ook om ruimte te geven. Hoe doe je dat? Wat kan daarin helpen?

 • Je hebt vaak een hefboom nodig om iets in beweging te zetten. Dat betekent dat je als leider en management echt inspanning ergens voor dient te leveren.
 • Het veranderen van de aard van de organisatie is een kunst. Dat kun je uitbesteden, maar dat hoeft niet; begin bij jezelf, zouden we zeggen.
 • Executive coaching en supervisie zijn bij uitstek de ruimten waarin je als leider en management deze kunst je eigen maakt.

De toekomst van coaching en therapie

Wil je een complete coach of therapeut zijn die zijn tijd ver vooruit is?

De erkende opleiding Integrale Coaching en Therapie voldoet aan alle vereisten van de toekomst. Lees meer!

vraag de brochure aan

Key points: Alle manieren van begeleiden hebben voordelen én nadelen

De tweedeling in begeleidingsland lijkt een verrationalisering versus een intuitivisering te zijn. Beide benaderingen hebben hun gevaren.

 • De gevaren van de rationele benadering zijn vervreemding en uitputting en uitholling.
 • De gevaren van de intuitieve benadering zijn gebrekkige controle en verandervermogen.

Key points: Manieren van begeleiden vullen elkaar aan

De verschillende benaderingen (rationeel en intuïtief) hoeven elkaar niet uit te sluiten; ze vullen elkaar juist aan. In wetenschappelijke kringen zien we hier nieuwe ontwikkelingen in.

 • Dat wij met beide benaderingen kunnen werken, zegt dat we zijn toegerust met systemen die op beide wijzen werken.
 • Kortom, wij mensen zijn te beschouwen als een olifant (het intuïtieve deel) en de berijder (het rationele deel) die samen op pad gaan.
 • Beide delen kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.

Key points: De eenvoud van coaching

Begeleiden is helemaal niet zo ingewikkeld. Je bent er gewoon voor de ander.

 • Mensen hebben veilige ruimte nodig om te ontwikkelen.
 • Die ruimte bied je door niet alleen de cliënt de gelegenheid te geven zijn of haar verhaal te laten doen, maar vooral door jouw houding naar de cliënt toe.
 • Die houding is een van warmte, vertrouwen, waarachtigheid en empathie.

Key points: Coaching is niet-weten

Coachen is dan niet ingewikkeld, het is wel spannend. Want niemand weet het, ook jij als coach niet.

 • De snel veranderende wereld en haar complexiteit maken dat we het echt niet meer weten. En dat we voortdurend op onszelf zijn teruggeworpen.
 • Als coach dienen we hier comfortabel in te zijn. Anders kun je de cliënt er niet comfortabel in laten zijn.

Key points: Coaching en therapie = zelfonderzoek

Alleen door ratio of door intuïtie komen we niet tot ontwikkeling. We zullen een ruimte in onszelf moeten vinden waar beide constructief meewerken aan leren en integratie.

 • Die ruimte is ons bewustzijn.
 • We creëren die ruimte met een meer contemplatieve benadering van begeleiden.
 • Er is toenemend bewijs uit de wetenschap dat dit effectief en zelfs noodzakelijk is.

Logische wijsheid

Wil je leren begeleiden vanuit jouw innerlijke wijsheid?

Dan is de erkende post HBO opleiding Integrale Coaching en Therapie iets voor jou. Lees meer!

Ik ontvang graag de brochure

Key points: Begeleiden is wijsheid geboren laten worden

Intelligentie is nog geen wijsheid. Wijsheid is essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken.

 • Wijsheid begint pas als we niet-weten.
 • Als de verwondering inslaat, kunnen nieuwe inzichten ons overvallen.
 • Een meesterlijk begeleider werkt vanuit dit niet-weten en deze verwondering.

Leren in coaching en therapie

Wil je leren hoe je mensen laat leren door coaching en therapie?

Dan val je bij de erkende post HBO opleiding Integrale Coaching en Therapie met de neus in de boter! Download de brochure hieronder.

Klik hier voor de brochure

Key points: Leren in coaching en therapie is voor het leven

Als mensen leren, dan verandert er blijvend iets op verschillende niveaus. Leren is complex en staat niet los van ervaringen en de omgeving. Leren in coaching en therapie voldoet nog aan drie andere criteria:

 • Contextueel; leren doe je uit noodzaak door de interactie met een uitdagende omgeving.
 • Intentioneel; het hebt de bewuste intentie om te leren.
 • Transformationeel; je leert op alle niveaus, zodat je daarna een ander mens bent en / of een ander leven lijdt.

Key points: Alleen visies die de mens serieus nemen zijn relevant voor coaching en therapie

Niet elke psychologische theorie is toepasbaar voor hoe mensen leren in coaching en therapie. Dit zijn de theorieën die het best toepasbaar zijn:

 • Leren van volwassenen; leren door ervaring omdat je het wilt.
 • Ervaringsleren (vooral Schön); leren vanuit onze rol en door te reflecteren óp en ín actie.
 • Transformationeel leren; leren op alle niveaus, met reflectie en vanuit noodzaak.

Key points: Mensen laten leren in coaching door warme waarachtigheid

Als je snapt hoe mensen leren in coaching en therapie, dan snap je dat je het leren vooral mag overlaten aan de cliënt. Als professioneel begeleider bied je de ruimte om te leren, te reflecteren, tot inkeer te komen, keuzes te maken, gedrag te veranderen en te transformeren. Die ruimte heeft een aantal kenmerken:

 • Warmte; de vrijheid en bereidheid om te leren en OK te zijn als dat niet lukt.
 • Waarachtigheid; de vrijheid en bereidheid om echt te zien wat je doet en wat de effecten daarvan zijn.
 • Op deze wijze werpen we de cliënt comfortabel terug op zichzelf om zichzelf te overtreffen.

Coachen van vitaliteit

Wil je de kunst van het begeleiden je eigen maken? Wil je een échte bijdrage leveren aan vitaliteit?

Met de erkende opleiding Integrale Coaching en Therapie val je met je neus in de boter. Lees meer in de brochure!

Klik hier voor de brochure

Key points: Vitaliteit is de kunst het verval tegen te gaan

Vitaliteit is levenskracht. Om te begrijpen wat vitaliteit echt is, moeten we begrijpen wat leven is.

 • Alles is aan verval onderhevig. Behalve leven, lijkt.
 • Leven is het vermogen om jezelf en jouw omgeving zo te structureren dat je jezelf in stand houdt en kunt voortplanten.
 • Begeleiden op vitaliteit vraagt daarom een focus op behoeften en de bronnen om in die behoeften te voorzien.

Key points: Synergie geeft vitaliteit

Zonder synergie, geen vitaliteit. We voegen dankzij synergie waarde toe aan het systeem, zodoende beschikken we over bronnen om onze behoeften te bevredigen.

 • Die synergie ontstaat dankzij de samenwerking binnen het systeem. Dus vitaliteit is een eigenschap van het gehele systeem.
 • De vraag is nog wel of de bronnen voldoende evenredig verdeeld worden.
 • Begeleiden op vitaliteit vraagt daarom aandacht voor de mate waarin ieders behoeften worden bevredigd.
 • En begeleiden op vitaliteit vraagt om het vergroten van het vermogen tot aanpassing en samenwerken.

Key points: Volgens sommigen is vitaliteit gelukkig zijn

Gelukkige mensen zijn vitaler en vitale mensen zijn gelukkiger. Het werkt twee kanten op.

 • Begeleiden op vitaliteit vraagt om aandacht voor gevoel, behoeften en bevrediging van behoeften.
 • Bevrediging van behoeften geeft positief gevoel en meer vitaliteit.
 • Het hebben van veel positieve gevoelens maakt gelukkiger.

Key points: Vitaliteit vraagt samenwerking, samenwerking vraagt vertrouwen

Hoe meer samenwerking, hoe meer wederzijdse afhankelijkheid, hoe meer vertrouwen er nodig is.

 • Vertrouwen zorgt ervoor de de juiste informatie wordt gedeeld voor samenwerking.
 • Vertrouwen en de juiste informatie maken synergie mogelijk in samenwerking.
 • Dankzij die synergie volgt meer vitaliteit.

Key points: Begeleiden van vitaliteit door aandacht voor het systeem en de processen

Vitaliteit is dus een eigenschap van het gehele systeem. Uiteindelijk kunnen we het wel voelen, maar dat is slechts een resultante van de dynamiek in het systeem.

 • Begeleiden op vitaliteit vraagt dus om het bouwen aan vitale systemen. Bij individuen en in organisaties.
 • Om die systemen vitaal te maken dienen we aandacht te hebben voor het aanpassingsvermogn, de samenwerking, het vertrouwen, de synergie, de bronnen, de behoeften, de gevoelens en het geluk!

Wijsheid in coaching en therapie

Wil jij vanuit wijsheid begeleiden en mensen helpen toegang te krijgen tot hun eigen wijsheid?

Dan is de erkende opleiding Integrale Coaching en Therapie iets voor jou! Lees meer in de brochure.

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Key points: Ons ik is een tussenstation in onze ontwikkeling

Jouw ontwikkeling kan verder gaan dan je voor mogelijk houdt. Wijsheidstradities hebben dezelfde ontwikkelingsstadia als in de psychologie, en gaan daarna nog een aantal stappen verder.

 • Je kunt pas wijsheid ontwikkelen, als je voorbij jouw ik en het intelligente denken kijkt.
 • Jouw ik en het intelligente denken gaan hand in hand.
 • Ontwikkeling voorbij je bekende ik draait om bewustwording.

Key points: Wijsheid komt door bewustzijn

Bewustzijn integreert, dat wil zeggen, het maakt de dingen heel.

 • Ons ik hebben we vaak niet nodig om verstandige en wijze dingen te doen.
 • De rede is niet meer dan een bron van informatie. En daarmee niet de enige bron.

Key points - Coachen door niets aan te nemen

Zowel in de psychologie, als in wijsheidstradities wordt ingezien dat onze ervaring subjectief en gecreëerd is.

 • Zelfs de ik die je dacht te zijn is subjectief en gecreëerd. Wie ben je dan werkelijk?
 • Dé werkelijkheid en dé waarheid bestaan niet. Als je dit doorziet, dan word je wijzer
 • Je kunt vrijer zijn als je de identificatie met een ik en met de rede doorziet.

Key points: Coaching en therapie draaien om de ander te laten zijn wie de ander wezenlijk is

Wat leveren wijsheidstradities en wijsheid op? Waarom moeten we ons daarmee bezig houden?

 • Problemen zijn meestal symptomen van een dieper liggende oorzaken.
 • De oplossing voor problemen ligt meestal dan ook op een dieper niveau.
 • Wijsheidstradities weten hoe bij die diepere niveaus te komen. En de wijsheid op die niveaus aan te boren.
 • De essentie is meer jezelf worden. Dat betekent ook loslaten, afleren.

Key points: Het bewustzijn van de begeleider

Verwondering, niet-weten en contemplatie staan aan de basis van effectieve begeleiding.

 • Het gaat om jezelf open stellen en de cliënt zich open laten stellen voor alle puzzelstukjes die komen, en waar ze op hun plek vallen.
 • Echte verandering komt pas als je erkent dat je het echt niet weet en jezelf echte vragen stelt.
 • Als coach of therapeut is het jouw taak om de cliënt daarin bij te staan.
 • Bewustzijn vermenigvuldigt zich door het te delen.

Key points: Begeleiden van zelfrealisatie, begeleiden van zijn

Combineer psychologie en wijsheidstradities, dan heb je iets bijzonders in handen.

 • Het draait om ontdekken wie je wezenlijk bent. Dat gaat het verstand te boven.
 • Dankzij psychologie weten we hoe we mensen hierin kunnen begeleiden.
 • Dankzij wijsheidstradities weten we waar we mensen het laten vinden.

De Psychologie van Zelfrealisatie

Wil je zelf aan de slag met de psychologie van zelfrealisatie?

Dan is de erkende opleiding Integrale Coaching en Therapie iets voor jou! Geluk, wijsheid, kracht en innerlijke rust worden toegankelijk en toepasbaar gemaakt. Voor jou en de mensen die jij begeleidt.

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Key points: Zelfrealisatie draait om wijsheid

Jouw ontwikkeling kan verder gaan dan die van de ik die je kent. De psychologie van zelfrealisatie gaat daarover en laat zich inspireren door eeuwenoude wijsheidstradities.

 • Wijsheid is niet-weten, weten dat je niet-weet en daar comfortabel in zijn.
 • Pas dan kijk je voorbij je bekende wereldje en vind je wijsheid.
 • Zie de paradoxale aard van het leven.

Key points: Onderzoek jezelf

Zelfrealisatie gaat om het realiseren wie jíj wezenlijk bent. In de kern van de psychologie van zelfrealisatie ligt zelfonderzoek.

 • Je gaat het pas zien als je het door hebt.
 • Doe zelfonderzoek, door bewust te zijn van jezelf en hoe je reageert op anderen en jezelf. En door je af te vragen wie of wat je wezenlijk bent:
 • Wie reageert er eigenlijk? Wie ziet dat?

Situationeel coachen en begeleiden

Wil je situationeel begeleiden in de praktijk leren toepassen?

Zoals je hierboven hebt kunnen zien, begeleiden is jezelf als instrument inzetten. En dat is een kunst!

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Key points: Ga altijd uit van het ideaalplaatje, dan doe je niets dat niet nodig is

De ideale cliënt begeleiden is vrij eenvoudig; de cliënt doet zelf het werk. Uiteraard doet de cliënt altijd het werk, alleen soms moet je als begeleider de cliënt aan het werk krijgen. Bij de ideale cliënt hoeft dat niet.

 • De ideale cliënt heeft alles al in huis en levert dus nauwelijks uitdagingen voor de begeleider op.
 • In dat geval bedien je je van de basistechnieken van begeleiding; luisteren, vragen stellen, feedback geven.
 • Je coacht de ideale cliënt vooral op intentie en gedrag en non-directief.

Key points: Grijp alleen in waar het niet loopt

De ideale cliënt bestaat niet. Je komt altijd wel uitdagingen tegen in begeleiding.

 • De problemen kunnen liggen op het vlak van motivatie, overtuigingen, bekwaamheid, bereidheid, identiteit, et cetera.
 • Grofweg kun je drie vragen stellen om te bepalen met welk probleem je te maken hebt en hoe hiermee om te gaan:
 • Is deze persoon begeleidbaar? Wil deze persoon in beweging komen? Kan deze persoon in beweging komen?

Key points: Zorg eerst voor een goede werkrelatie en dat de cliënt begeleidbaar is

Als de werkrelatie niet in orde is, dan begeleid je directief op die relatie. Ook als de cliënt moeite heeft met zichzelf uitleggen en onderzoeken, dan mag je hem of haar een handje helpen.

 • Je merkt dit aan ontwijkend gedrag, weerstand en vaagheid bij de ander, en frustratie en een knoop in je buik bij jezelf.
 • Maak normen, waarden, motivatie, vertrouwen en de intenties voor het traject bespreekbaar.
 • Leer de cliënt, indien nodig, helderder te reflecteren en communiceren.
 • Maak veel gebruik van metacommunicatie.

Key points: Als de cliënt niet gemotiveerd is onderzoek je de motieven

Als de cliënt niet gemotiveerd is om iets aan het probleem te doen, dien je die motieven te onderzoeken. Dwang werkt niet, en is sowieso geen begeleiding.

 • Eigenaarschap geef je door de cliënt bewust te laten worden van het feit dat er altijd een keuze is. En dat, wat hij of zij tot nu toe heeft gedaan, ook dat een keuze was!
 • Vaak vraagt het moed om iets aan een probleem te doen. Focus dan op waar de cliënt het voor doet.
 • Onderzoek de overtuigingen en waarden die onder de motieven liggen en in hoeverre die de cliënt dienen.

Key points: Als de cliënt het niet weet, mag je soms een handje helpen

Een begeleider is geen inhoudelijk expert. Zijn expertise ligt op het bewaken van de kwaliteit van zelfonderzoek bij de cliënt. Toch kan je als begeleider suggesties doen en tips geven.

 • De voorwaarden voor directief begeleiden zijn: de cliënt behoudt eigenaarschap, de cliënt wil zichzelf onderzoeken en de cliënt wil veranderen en het probleem aanpakken.
 • Elke suggestie die je doet, of tip die je geeft, leg je neer bij de cliënt; hij of zij kiest zelf wat er mee te doen.
 • Maak gerust gebruik van psycho-educatie. Inzicht geven in hoe mensen in het algemeen en de cliënt in het bijzonder in elkaar zitten.

Key points: Een methode voor situationeel begeleiden en begeleiden

Situationeel begeleiden betekent jezelf en de cliënt de juiste vragen stellen en vervolgens de juiste stijl van begeleiden kiezen.

 • De diagnostische vragen zijn: Is deze persoon begeleidbaar? Wil deze persoon in beweging komen? Kan deze persoon in beweging komen?
 • Is de cliënt niet begeleidbaar? Directief begeleiden op relatie en bekwaamheid tot zelfonderzoek.
 • Wil de cliënt niet in beweging komen? Non-directief begeleiden onder de waterlijn.
 • Kan de cliënt niet in beweging komen? Directief begeleiden boven de waterlijn.

Persoonlijke effectiviteit

Wil je nog veel verder en dieper gaan dan dit?

En wil je anderen hierin kunnen begeleiden? Verdiep je dan in de erkende therapie en coaching opleiding Integrale Coaching en Therapie.

ik lees graag meer

Key points: Beïnvloed de relatie en de gehele mens

Mensen bestaan uit een onbewust deel, de olifant en een bewust deel, de berijder, die samen op pad gaan. Alle drie de componenten kun je beïnvloeden om invloed op mensen te hebben:

 • De olifant motiveer je met vertrouwen, een probleem en een aantrekkelijke oplossing.
 • Vertrouwen creeer je met Aandacht, Authenticiteit, Affectie en Autoriteit.
 • De berijder instrueer je met eenvoudige en heldere perspectieven en oplossingen.
 • Het pad vereffen je door het nieuwe gedrag makkelijk te maken en te belonen.

Key points: Doe de Reset voor diepe ontspanning, bewezen effectief

Stress is slecht voor je. Je kunt iets tegen acute stress doen en je kunt iets tegen chronische stress doen.

 • Tegen acute stress werkt een Reset (zie hierboven) erg goed.
 • De aanpak van chronische stress vraagt om een andere levenswijze, waaronder anders tegen zaken aankijken.
 • Een grotere persoonlijke effectiviteit is een van de maatregelen tegen chronische stress.

Key points: Inspireer met verstand vanuit het hart

Met een inspirerende visie krijg je mensen heel natuurlijk mee en in beweging.

 • Je dient wel goed over zaken te hebben nagedacht, dus blijf jouw visie toetsen aan de hand van bovenstaande criteria en vragen.
 • De visie is pas inspirerend als je hem kan vertellen vanuit je hart.

Key points: Laat mensen eenvoudig zichzelf inspireren

Als je de juiste vragen stelt, dan inspireren mensen zichzelf.

 • Vraag naar positieve zaken:
 • Vraag naar passies, prestaties, talenten, kwaliteiten, idealen, dromen, deugden en mogelijkheden om dit alles tot recht te laten komen.
 • Mensen komen in een andere, geinspireerde, modus door deze vragen!

Key points: Gebruik ethos, pathos en logos voor meer invloed

Retorica is een eeuwenoude effectieve manier van overtuigen. De componenten zijn Ethos, Pathos en Logos

 • Ethos draait om jouw autoriteit en vertrouwen.
 • Pathos draait om het aanspreken van gevoel.
 • Logos draait om een logisch en kloppend verhaal.

Key points: Logos draait om een logisch en kloppend verhaal

Omgaan met weerstand vraagt om aikido. Dat betekent dat je altijd relaxed blijft en de energie van de ander gebruikt. Aikido in drie stappen: Benaderen, meeveren, ombuigen

 • Benaderen draait om in contact met jezelf, de ander en de situatie blijven.
 • Meeveren draait om ruimte geven aan de energie van de ander.
 • Ombuigen draait om het komen tot een oplossing door de energie van de ander met die van jou te combineren.

Gelukkig zijn

Wil je aan jouw eigen geluk werken en anderen daarin begeleiden?

Dan is de erkende opleiding Integrale Coaching en Therapie iets voor jou! Geluk, wijsheid, kracht en innerlijke rust worden toegankelijk en toepasbaar gemaakt. Voor jou en de mensen die jij begeleidt.

ik ontvang graag de brochure

Key points: Gelukkig zijn door behoeftebevrediging

We weten vrij gemakkelijk hoe gelukkig we zijn. Waardóór we gelukkig zijn is moeilijker vast te stellen.

Er zijn drie soorten behoeften die we moeten bevredigen om gelukkig te zijn:

 • Lichamelijke behoeften
 • Sociale behoeften
 • Verstandelijke behoeften

Key points: Focus op behoeften die gelukkig maken

In hoeverre word jij gemotiveerd door een aantal dominerende behoeften?

 • Geniet, maar met mate en variatie
 • Maak onderscheid tussen bevrediging van behoefte en een toename van behoefte
 • Let op welke doelen en verwachtingen je stelt; dienen ze de juiste behoeften

Key points: Extrinsieke motivatie maakt minder gelukkig

Waar doe jij het allemaal voor? Doe je het vooral voor de resultaten? Voor wat het je oplevert? Dan ben je vooral extrinsiek gemotiveerd. Daar worden mensen over het algemeen minder gelukkig door.

 • Richt je niet alleen op wat je allemaal wilt hebben en bereiken.
 • Richt je op idealen en waarden.
 • En knip ze op in hapklare brokken, anders lijkt het alsof je niet vooruit gaat.

Key points: Intrinsieke motivatie maakt meer gelukkig

Merk je dat je, tijdens het doen, voldoening haalt uit de dingen die je doet? Dan ben je intrinsiek gemotiveerd. Gefeliciteerd! Daar word je gelukkiger van!

 • Voldoening door intrinsieke motivatie kan uren duren, dus dan heb je meer en langer positieve gevoelens.
 • Daar waar je helemaal in je flow zit ben je optimaal intrinsiek gemotiveerd.

Key points: Volg je passies en idealen, benut je kwaliteiten voor meer geluk

Kwaliteiten, passies en idealen. Kwaliteiten, passies en idealen. … Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.

 • Richt je op de juiste sociale en verstandelijke behoeften.
 • Ken je passies, kwaliteiten en idealen, anders doe je maar wat.
 • Volg die passies, kwaliteiten en idealen, dan ben je productief en bouw je ook nog iets op!

Key points: Gevoel bewaakt je behoeften en dus je geluk

Je gevoelens negeren is als navigeren met je ogen dicht.

 • Gevoelens maken jouw gedrag doelgericht.
 • Wil je weten welke behoeften je hebt? Luister naar je gevoel.
 • Wil je weten of jouw behoeften zijn bevredigd? Luister naar je gevoel.

Key points: Je gevoel toont je de weg naar geluk

Gevoel is belangrijker voor ons geluk dan verstand.

 • Focus op gevoel en dus op de bevrediging van behoeften.
 • Waardeer de boodschap van de gevoelens die je hebt.
 • En dus, focus vervolgens op de acties die gevoelens aangeven.