06 141 89 3 89 alexander@zin.nu

Privacyverklaring

ZIN.nu (KvK 7028213) legt de gegevens uit de contactformulieren vast voor drie doeleinden, te weten, werving, boekhouding en informeren. Elke keer dat je een contactformulier invult verwijzen we je naar deze privacyverklaring en vragen we je om toestemming om jouw gegevens te mogen verwerken. Je mag jouw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en laten verwijderen.

In het geval dat je een inschrijvingsformulier invult, zullen jouw gegevens gebruikt worden voor verwerking in onze boekhouding en om je te informeren over de inhoud van de opleiding.

In alle andere gevallen worden jouw gegevens gebruikt voor werving. ZIN.nu gaat er van uit dat je het formulier invult omdat je interesse hebt in een van de diensten van ZIN.nu. Daarom willen we samen met je onderzoeken of en wat ZIN.nu voor je kan betekenen. De gegevens die wij vastleggen uit formulieren zijn naam, mailadres, telefoonnummer en eventuele overige zaken die worden aangegeven met invulvelden.

We bewaren gegevens voor werving, met uitzondering van aanmeldingen voor de nieuwsbrief, niet langer dan een jaar, of anders tot je aangeeft uit het bestand te willen worden verwijderd.

ZIN.nu maakt gebruik van cookies om de dienstverlening en informatieverschaffing blijvend te kunnen verbeteren.

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan kun je twee tot vijf keer per jaar een nieuwsbrief van ZIN.nu verwachten. Uitschrijven kan via de knoppen onderin de nieuwsbrief, of door een mail te sturen aan alexander@zin.nu.

Ontwikkel jezelf, ontwikkel meesterschap in coaching